7 oktober, 2018

Nyfiken på Swedenborg!

Onsdag 13 februari klockan 18:30:
Josephine Appelgren om Swedenborg och Platon


  • Föredrag och samtal om Swedenborg och Platon – hur idéläran steg ned på jorden
  • Onsdag 13 februari 2019 kl 18:30-19:30
  • Föranmälan till kurs@swedenborgskyrkan.se

I Aristoteles bok Metafysiken säger han i den första meningen:

”Det ligger i människans natur att vilja förstå”.

Vi ser det hos vetgiriga barn, vuxna, gamla, alla människor. Homo sapiens har nog alltid varit nyfiken!  Två tusen år senare säger Swedenborg något liknande.

”Att vara människa är att reflektera och således tänka och dra slutsatser.”

Det är fascinerande att se hur människor har funderat på de stora, eviga frågorna under seklernas lopp och inte minst hur viktiga ”de gamla grekerna” har varit, däribland Platon förstås.
Föredraget handlar om de idéer som grekerna kom med och hur Swedenborg hanterar samma ämnen.