8 mars, 2019

Nyfiken på Swedenborg!

Onsdag 11 september klockan 18:30:

Vincent Roy-Di Piazza om
”The evolution of Swedenborg’s theories on soul-body interaction”


  • Föredrag med Vincent Roy-Di Piazza från Linacre College vid Oxforduniversitetet
  • Onsdag 11 september 2019 kl 18:30-19:30
  • Föranmälan till kurs@swedenborgskyrkan.se

Vetenskapsmannen Swedenborg började intressera sig för den fråga som filosofer och tänkare i alla tider ställt sig: Hur ser sambandet ut mellan kropp och själ? Redan i den vetenskapliga tidskriften Dædalus, som han gav ut 1716-18, berör han det i spekulationerna kring tremulationer. Lite längre fram börjar han intressera sig för anatomi. Han tror då att kroppen besjälas eller styrs av ”ett andligt fluidum”, en substans som är renare än den renaste materia man kan tänka sig. Och så kommer uppvaknandet i och med de uppenbarelser han får. Svaret är ett helt annat: själen är den verkliga människan, den som vi inte ser men som är den himmelska ”förlagan” för den synliga kropp och människa vi ser oss vara här i världen. Den andliga världen är parallell med den jordiska, och så är det med själen också.