7 oktober, 2018

Nyfiken på Swedenborg!

Onsdag 17 oktober klockan 18:30:
Göran Appelgren om Swedenborg och världsreligionerna


  • Föredrag och samtal om Swedenborg och världsreligionerna
  • Onsdag 17 oktober 2018 kl 18:30-19:30
  • Föranmälan till kurs@swedenborgskyrkan.se

I ett öppenhjärtigt samtal, våren 2016, med den sydafrikanske ärkebiskopen Desmond Tutu säger Dalai Lama: ”Vi måste arbeta för grundläggande, mänskliga värden, de inre värden som utgör vår mänskliga kärna. Religion räcker inte. Hur utmärkt en religion än är kan den inte bli universell.”

Vid Världsutställningen i Chicago 1893 var en av de olika samtalsmodulerna religion. Modulerna kallades ”parlament” och därmed uppkom termen ”Religionernas världsparlament”. Den drivande kraften bakom detta projekt var swedenborgaren Charles Carroll Bonney. Det var nog ingen tillfällighet att det var swedenborgska tankar som låg bakom initiativet. Han skulle ha hållit med Dalai Lama om att det handlar om hur ”mänskliga värden” ska kunna nå alla människor, men istället för att ställa religion åt sidan ville han att alla religionsriktningar skulle kunna prata med varandra. I sitt inledningsanförande sa han:

”På den här kongressen används ordet ’religion’ för att beskriva kärleken till Gud och gudsdyrkan samt kärlek till medmänniskan och viljan att tjäna henne … Olika synsätt ska inte bli en orsak till split och splittring utan stimulera till ett fördjupat intresse och prövning av argument … Utan att motarbeta varandra söker vi efter en bättre kunskap om villkoren för alla människors religiösa liv, med en hängivenhet för att vara till nytta för varandra och för alla som älskar sanning och rättfärdighet … Denna dag höjer sig solen över världen med en ny era av fred och framsteg inom religionens område … och de mörka molnen av sekteristiskt tänkande skingras … Denna dag föds ett nytt broderskap in i de mänskliga framstegens värld … Det är ett broderskap mellan religioner.  Och i dess namn öppnar jag världens första Religionsparlament.

Och det Bonney pekar på här är en av de viktigaste principerna för en förnyelse av människans andliga sökande. Swedenborg säger så här:

I den kristna världen är det lärofrågorna som skiljer kyrkorna från varandra. Denna situation skulle aldrig föreligga, om de gjorde kärleken till Herren och kärleken mot nästan till det huvudsakliga i tron. Då skulle deras olika uppfattningar i lärofrågor inte vara annat än åsiktsnyanser rörande trons mysterier. Om det vore så skulle alla de olika kyrkorna bli en enda, och alla de tvister som enbart har sitt upphov i lärofrågor skulle försvinna. 

Men Swedenborg går längre och menar att denna inbördes endräkt gäller alla religioner:

Av mycken erfarenhet vet jag med visshet, att människor av alla religioner finner sin väg till himlen, om de tagit emot det goda och det sanna genom att leva ett liv i människokärlek här på jorden. 

Och jo, förstås! Det fortsatte. Religionernas världsparlament. Först 1993, och det blev så bra den gången att det har upprepats flera gånger. Nästa gång är nu i november, 1-7 i Toronto, Kanada!